Corfu Museum

Petsalis: Collection Of Corfu Island,Greece documents

Η Κρητική επανάσταση αφορά στην εξέγερση των κατοίκων της Κρήτης απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.1895-1898

 

Η Σατυρική εφημερίδα "ΒΟΥΡΔΟΥΛΑΣ" στο φύλο της 4ης Αυγούστου 1896 δημοσιεύει το ακόλουθο άρθρο" Η Κέρκυρα υπερηφανευομένη":

Δεν πρόκειται ότι μετέβησαν δύο Κερκυραίοι εις Κρήτη όπως προσφέρουν την ζωή των, την νεότητά των, απέναντι των αδελφών μας των Κριτών,οι οποίοι καταβασανίζονται, σφάζονται, ατιμάζονται,αι εκκλησίες μας και τα ιερά μας ποδοπατούνται από των απίστων και υπό της ατιμότατης φυλής η οποία υπάρχει εις την οικουμένη. Δεν πρόκειται διότι δύο άτομα αποφάσισαν να χύσουν το αίμα τους και τα κορμιά τους να χάσουν εις την Κρήτη, επειδή και δεν είναι μόνοι τους όπου επήγαν εις την Ηρωική Κρήτη, και ούτε μόνοι τους είναι από τους Κερκυραίους όπου έχουν τοιαύτας αρχάς και τοιαύτα αισθήματα. Αλλά πρόκειται ότι δύο νέοι ευπαίδευτοι, ευγενείς, αριστοκρατικών οικογενειών, πλούσιοι, ευπατρίδες, και οποιανδήποτε άλλην ονομασία και αν τους δώσουμε τους στέκει και τους μερετάρει. Πρόκειται ότι δύο Κερκυραίοι ως ο κ.Θεοτόκης και ο κ. Μαβίλης, οι οποίοι εγκαταλείψανε και γονείς, και γυναίκας και αδελφές, και πλούτη και διασκεδάσεις και ότι άλλο είναι ευχάριστο εις τον κόσμο τόχανε, διότι επαναλέγομε είναι πλούσιοι και έχουνε τα πάντα, και μετέβησαν που;; εις τον θάνατον χάριν των αδελφών μας, χάριν της θρησκείας, χάριν αυτής της ανθρωπότητας. . Είναι πολύ ευχάριστο και άξιον παραδειγματισμού ἡ μεγίστη αύτη αυταπάρνηση των τούτων συμπολιτών μας Κερκυραίων, είναι μεγίστη υπερηφάνεια και δια τον τόπον μας και δια την οικογένεια όπου κατάγονται, μεγάλη δε δόξα δια, τους ήρωας τούτους και δι' όσους άλλους απομιμηθούνε ἢ και απομιμηθήκαν το παράδειγμά τους. Ὃ άνθρωπος εις τον κόσμο όπου βρίσκεται δὺο πράγματα πρέπει να επιδιώκει ως ότου πεθάνει, και εις αυτά πρέπει να προσέχει και να λατρεύει, Πρώτον την τιμήν τον και δεύτερον την θρησκεία και την πατρίδα του, διότι μετά θάνατον εάν εις το διάστημα της ζωής του δεν συνέβη να προσβληθεί ένα από αυτά τα δύο, ο άνθρωπος εκείνος μεταβαίνει , εις τον άλλον τον κόσμο αφήνων ως κληρονομία την τιμήν του, την θρησκεία του και την πίστη του, εάν όμως συμβεί να προσβληθούν είτε η τιμή του είτε ή θρησκεία χου είτε αυτή ή πατρίδα του, και την προσβολή εκείνην την εκδικηθεί μ ε το αίμα χου, ή τη ζωή του, τότε και αυτός αποθανατίζεται και καλόν παράδειγμα εις την· κοινωνία γίνεται. Αλλά επειδή εις την περίπτωση Τούτην την των αγαπητών συμπολιτών μας κ Θεοτόκη και Μαβίλη συνέπεσε το ζήτημα της- θρησκείας και πατρίδος, το όνομά τους δεν μένει μόνον εις τον κύκλο της κοινωνίας μας αθάνατο, αλλά και εις όλον τον άλλον κόσμο, και το όνομά τους .μίαν ήμερα θα αναφέρεται μετά σεβασμού, και ή οικογένεια από την οποίαν κατάγονται θα φέρουν ώς κληρονομιά από γενεά εις γενεά το ένδοξο όνομα τους , διότι τί ωραιότερο και τερπνότερου εις την καρδία του πατρός να λέγει ότι τον υιό τον οποίον έκαμε και έφερε εις τούτον τον κόσμο τον πήρε βόλι Τούρκικο διότι δεν απεδέχθη να βλέπει τούς χριστιανούς τούς ομόφυλους τους να σφάζονται και να κατακομματιάζονται από τούς Τούρκους.

Διά τους αδελφούς είναι τιμητικό και μεγάλη ηθική περιουσία, ως προς τις αδελφές είναι η μεγαλύτερα αδελφική προίκα, ή οποία δεν αντισταθμίζεται ουχί με όλους τους θησαυρούς του Κροίσου. Εάν δε και πάλιν συμβεί οι ήρωες εκείνοι να εγκαταλείψουν τέκνα, τα τέκνα αυτών όταν έλθουν εις την κοινωνία και μεγαλώσουν, υπερηφάνως θα παρουσιάζονται όπου και εάν ευρεθούν και θα είναι προτιμημένη σε οτιδήποτε διότι είναι τέκνα των αποθανόντων εις Κρήτη υπέρ πίστεως και πατρίδος.

 

Ό Κύριος Κωνσταντίνος Θεοτόκης του οποίου σήμερον ή εικόνα καταχωρίζεται παριστάνει τον εθελοντή Κερκυραίο, γεννηθέντα εις Κέρκυρα κατά τα; 13 Μαΐου 1872. 'Εκ πατρός Μάρκου και μητρός Αγγελικής εκ της διάσημου οικογενείας Πολυλά. Σπούδασε τα γυμνασιακά μαθήματα στη πατρίδα, μετέβη έπειτα εις Παρισιούς προς σπουδή τών μαθηματικών ενεγράφη εν τη σχολή της Σορβόννης , και έπειτα απεδόθη εις την σπουδή της φιλολογίας.

Περιηγηθεί Γαλλίαν, Αγγλίαν, Ιταλίαν, Γερμανία καί Αυστρίαν όπου ενυμφεύθει την εξ επιφανούς οίκου την Κόμισσα πεπαιδευμένη και δόκιμο καλλιτέχνιδα Βαρονίδα Μalowetz

"0τε κατά τα έτη 1684, 1691, 1692 εις τού; πολέμους περί ανακτήσεως και κατακτήσεως της Κρήτης μεταξύ Ενετών και Τούρκων, οι Νικόλαος και Στέφανος Θεοτόκη όπλισαν άνδρας Έλληνας και δοθέντος διπλώματος επιτίμου συνταγματάρχου εις τον Νικόλαον, μετέβησαν εις Κρήτη όπου μεγάλως ανδραγάθησαν. Κατά το έτος 1716, όταν οι Τούρκοι έ πολιορκούσανε την Κέρκυρα ο Γεώργιος Θεοτόκης πλοίαρχος (sopracomito) τής Κερκυραϊκής βάρκας Υποπλοίαρχο έχων τον Νικόλαον Θεοτόκην γενναίως «πολέμησαν τραυματισθέντες. Επίσης εν Βονίτζη, εν Λευκάδι, εν Ναυπάκτω, εν Κορίνθω και αλλού. Τοιαύτα παραδείγματα έχων ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης, υπό πατριωτισμού και αγνού αισθήματος ενθουσιασθείς, αναχώρησε την 22 Ιουλίου δι' Αθήνας και εκείθεν εις Κρήτη, συνοδευόμενος υπό του εύπαιδεύτου φίλου του ευπατρίδη Λ. Μαβίλη.

Ό Κύριος Λαυρέντιος Μαβίλης γεννηθείς εν Ιθάκη ετών 36 χρημάτισε ως δεκανεύς εις το 10ον πεζικό Σύνταγμα, σπούδασε τα εγκυκλοπαιδικά αυτού μαθήματα εν Κερκύρα εις το Εκπαιδευτήριου τού αξιότιμου κ. Λεωνίδα Βλάχου, και κατόπιν μεταβείς εις Γερμανία ησπάσθει την Φιλολογία. 0 πατήρ αυτού χρημάτισε ως δικαστής και ως πρόεδρος των Δικαστηρίων επί προστασίας, 22 εν συνόλω έτη, ή δε μητέρα του Ιωάννα εξ οικογενείας Καποδίστρια Σούφη, αδελφή του εν Κέρκυρα συμπολίτη μας Γερολίμου Σούφη Αυλάρχου της Αυτού Μεγαλειότητας τού Βασιλέως ημών.

 

Τρία χειρόγραφα ποιήματα του Λορέντζου Μαβίλη για την Κρήτη

Ο Θεοτόκης γνωρίστηκε και έγινε στενός φίλος με τον ποιητή Λορέντζο Μαβίλη Παρασυρόμενος από τις εθνικιστικές ιδέες του φίλου του συμμετείχε μαζί του το 1896, στην επανάσταση της Κρήτης και το 1897 στον άτυχο πόλεμο  στη Θεσσαλία, Η επίδραση του Μαβίλη στο Ντίνο Θεοτόκη ήταν σημαντική, και όπως αναφέρει ο αδελφός του Σπυρίδων Θεοτόκης, «ήταν μια γνωριμία που δεν άργησε να γίνει φιλία και αργότερα δεσμός. Ένας δεσμός, στηριγμένος σε σπάνια ψυχική επαφή.» Ο Λορέντζος Μαβίλης ήταν εθνικιστής, Η εθνικιστική ιδεολογία έχει στόχο την εθνική ανεξαρτησία που σημαίνει, ίδρυση εθνικού κράτους, προστασία και διατήρηση από τον εθνικά ξένο και άμυνα απέναντι σε εθνικούς εχθρούς, ή απελευθέρωση των αλύτρωτων ομοεθνών και ενίσχυση της εθνικής υπερηφάνειας. Η εποχή ευνοεί τον Εθνικισμό. Η Ήπειρος είναι υπό τον Τουρκικό ζυγό το ίδιο η Θεσσαλία, η Κρήτη, η Μακεδονία.  Ο εθνικισμός είναι αιτία πολέμου και τον πόλεμο εκτελεί το κράτος. H αναζήτηση εθνικιστικών θεωριών και η προβολή ιδεωδών προτύπων, για την οργάνωση του εθνικού κράτους βρέθηκαν στο κέντρο των πνευματικών και πολιτικών ανησυχιών των Ελλήνων διανοητών, την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα.  Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει μια διάκριση μεταξύ Έθνους και κράτους. To κράτος είναι οργανωμένη πολιτική οντότητα που κατέχει το μονοπώλιο της χρήσης νόμιμης εξουσίας σε μια καθορισμένη γεωγραφική περιοχή. Πιο απλά έχει νόμους και περικλείεται από σύνορα. Το «Έθνος» αποτελεί ανώτερη μορφή κοινωνικού σχηματισμού. Ως κοινωνικό μόρφωμα εμφανίστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα. Πιο πριν δεν υπήρχε. Αποτελεί προϊόν της βούλησης των γηγενών κοινοτήτων για αυτοκυβέρνηση και οικονομική ευελιξία.

Ο Ντίνος Θεοτόκης γίνεται φίλος με τον ποιητή Λορέντζο Μαβίλη και υιοθετεί το πάθος εκείνου για τον εθνικισμό και την πατρίδα. Τρέχουν στην Κρήτη να πολεμήσουν για τη απελευθέρωση της.  Ο συντηρητισμός, τους κάνει να επιτεθούν και να συνταυτιστούν με την εκκλησία στο θέμα του καζίνου, με επίθεση τους προς τον Δήμο, για την ίδρυσή του.

Ο Ντίνος χάνει το πάθος του για την εκπλήρωση των εθνικών ονείρων μετά τον ατυχή πόλεμο του 1897. Με το πόλεμο αυτό προέκυψε το Κρητικό Ζήτημα, στο οποίο η Ελληνική πλειοψηφία της Οθωμανικής επαρχίας της Κρήτης επιθυμούσε την Ένωση με την Ελλάδα. Αυτό δεν έγινε με την επιβολή των ξένων δυνάμεων και αποτέλεσμα  ήταν οι επαναλαμβανόμενες οχλαγωγικές συγκεντρώσεις που επακολούθησαν στους δρόμους της Αθήνας . Ο Ντίνος απογοητεύτηκε.

Μια δεύτερη προβληματική σκέψη στο μυαλό του Ντίνου πρέπει να ήταν η ζωή στους Καρουσάδες όπου και ζούσε. Τι προσλάμβανε από την ζωή εκεί; Μια καταπίεση των αγροτών από οικονομικά γενικά αποτυχημένους αριστοκράτες, μια πατριαρχεία με δούλες τις γυναίκες , έθιμα που παρέμεναν υποχρεωτικά  για αιώνες, ήθη επιβαλλόμενα κύρια από την εκκλησία κ.λ.π. Δημιουργείται ένα νέο πάθος την ανατροπή της αστικής εξουσίας/κυριαρχίας. Αρχίζει έτσι μέσα του η κοινωνικότητα να επικρατεί της εθνικότητας. Αρχίζει να δημιουργείται ένα ιδεώδες στηριζόμενο στον κοινό άνθρωπο, μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες και το υπηρετεί γράφοντας τα εξαιρετικά του μυθιστορήματα. 

 

Αναζήτηση

Corfu Museum

Corfu Museum….τι μπορεί να είναι αυτό;

Θα το έλεγα με μια λέξη…. Αγάπη! Για ένα νησί που το γνωρίζουμε ελάχιστα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε ν’ αγαπήσουμε ότι δεν το γνωρίζουμε. Στόχος λοιπόν είναι να το γνωρίσουμε όσο πιο βαθιά μπορούμε, μέσα από το χθες και το σήμερα, γιατί αλλιώς πως θα το αγαπήσουμε; Αγαπάω ατομικά και ομαδικά έχει επακόλουθο…. φροντίζω….. μάχομαι… και σέβομαι. Αγάπη προς την Κέρκυρα είναι το Corfu Museum και τίποτε άλλο.

Μετρητής

Εμφανίσεις Άρθρων
3693857